Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Lê Diệu Thư


08h30 ngày 26 tháng 04 năm 2017 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Lê Diệu Thư, Chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa học. Đề tài: “Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang đất hiếm phát xạ đỏ Y2O3:Eu3+ và cam - đỏ xa YAG:Eu3+ ứng dụng trong chế tạo đèn huỳnh quang chuyên dụng cho cây trồng”. Mã số: 62520301. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự

Nội dung chi tiết luận án
Chia sẻ bài viết lên facebook