Luận án tiến sĩ: Phân tích và phát hiện tiếng nói dựa trên đặc tính động phi tuyến - NCS Đặng Thái Sơn


Ngày đăng: 12/04/2017
Tên luận án: Phân tích và phát hiện tiếng nói dựa trên đặc tính động phi tuyến.
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử                      Mã số: 62520203
Nghiên cứu sinh: Đặng Thái Sơn
Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Hoàng Mạnh Thắng.
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1.     Luận án trình bày về vấn đề kỹ thuật trong nhận dạng tiếng nói dựa trên sự phức tạp của hệ thống động ngẫu nhiên khi bị tác động với tín hiệu phi tuyến hoặc bởi nhiễu. Hệ thống động là hỗn loạn Lorenz-Stefano với các đặc trưng động học đã được biết trước. Sự ảnh hưởng của tín hiệu tiếng nói lên đặc tính động học của hệ hỗn loạn được phân tích và so sánh với các đặc tính trong trường hợp không bị tác động. Tín hiệu được dùng để tác động lên hệ thống động là tín hiệu với các trường hợp nhiễu khác nhau. Các công cụ được dùng để đánh giá các tham số về đặc tính phi tuyến như entropy, recurrent plots,... Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, các đặc trưng động học phi tuyến của hệ thống động có sự khác nhau khi có tiếng nói. Điều này giúp cho việc phát triển nhận dạng tiếng nói.
 
2.     Luận án này đề xuất phương pháp phân tích VAD dựa trên đường bao vi phân trung bình của tín hiệu tiếng nói. Việc phân tích được thực hiện trong miền thời gian và có tốc độ xử lý nhanh tương đối so với các phương pháp phân tích hiện nay trong miền thời gian. Phương pháp này có khả năng phân tích tốt trong điều kiện tín hiệu tiếng nói có nhiễu. Đề xuất phương pháp phát hiện phần tín hiệu có giọng nói và phần không có giọng nói dựa trên tính toán trung bình đường bao cực trị (cực đại và cực tiểu) cục bộ của tín hiệu tiếng nói. Phương pháp này được thực hiên trên miền thời gian và không phụ thuộc vào người nói. Mô hình đề xuất được kiểm chứng với các tính hiệu thực cũng như các tín hiệu có tác động nhiễu không ổn định. Việc kiểm chứng hiệu quả của phương pháp đề xuất được đưa ra và có so sánh với các phương pháp đã được đưa ra trước khi thực hiện trong miền thời gian.

Dang Thai Son.rar Chia sẻ bài viết lên facebook