Thông báo về việc khám sức khỏe sinh viên


Nhà trường tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho:
-         Sinh viên K57 hệ Kỹ sư;
-         Sinh viên K58 hệ Cử nhân;
-         Sinh viên K60 Viện Kỹ thuật Hóa học; Viện KT Hạt nhân và VL Môi
Địa điểm:      Trung tâm Y tế Trường - Số 6 Tạ Quang Bửu.
Thời gian:     Sáng từ 07h30; Chiều từ: 13h30.
Nhà trường yêu cầu mọi sinh viên phải tham gia khám sức khỏe đầy đủ, đây là điều kiện bắt buộc để Nhà trường ký xác nhận thanh toán ra trường.  
Chia sẻ bài viết lên facebook