Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trên máy phay CNC - NCS Phùng Xuân Lan


Ngày đăng: 18/05/2017
Tên luận án: Nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trên máy phay CNC
Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí                 Mã số: 62520103
Nghiên cứu sinh: Phùng Xuân Lan
Hướng dẫn khoa học: 1. GS. TS. Trần Văn Địch
                                    2. PGS. TS. Hoàng Vĩnh Sinh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Đã nghiên cứu và xây dựng được hệ thống BKCAPP cho phép trợ giúp thiết kế QTCN trực tiếp từ mô hình vật thể rắn 3D trong phần mềm CAD thương mại. Một số điểm mới trong phương pháp xây dựng như sau:
+ Mở rộng phạm vi nhận dạng các đối tượng gia công so với các phương pháp trước. Thông tin về thông số hình học, yêu cầu kỹ thuật được tự động nhận dạng đầy đủ và chi tiết.
+ Lựa chọn dụng cụ cắt theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở đánh giá đa tiêu chí, thích ứng với sự thay đổi linh hoạt của dữ liệu đầu vào và sự đa dạng của CSDL
+ Thiết lập hiệu quả và nhanh chóng thứ tự gia công bằng phương pháp chọn lọc ghép nhóm trên cơ sở đánh giá chi phí gia công đặc biệt là chi phí gá đặt. Nó tương thích với cả trường hợp thiết bị cố định và thiết bị thay đổi linh hoạt
+ Xây dựng được một số bộ luật nhận dạng và lựa chọn trợ giúp trong việc ra quyết định khi thiết kế QTCN gắn liền với CSDL, góp phần hướng tới xây dựng một hệ thống CAPP tự động, linh hoạt và có khả năng tương tác cao
  1. Hệ thống BKCAPP là hệ thống CAPP khả sinh cho phép tăng cường khả năng tùy chỉnh của người sử dụng được tích hợp hai mô-đun: nhận dạng đối tượng gia công trong SolidWorks với ngôn ngữ lập trình VBA và mô-đun trợ giúp thiết kế QTCN với ngôn ngữ lập trình Visual C#. Hệ thống sử dụng hệ quản trị Microsoft SQL Server để quản lý CSDL. 
  2. Việc kiểm chứng được tiến hành qua 6 mẫu thử nghiệm với những đặc điểm tạo hình và gia công khác nhau. Kết quả hệ thống BKCAPP đều hoạt động tốt, QTCN được thiết lập phù hợp với thực tế sản xuất.
  3. Thực nghiệm gia công cơ khí mẫu thử nghiệm cho thấy QTCN được thiết lập với độ chính xác cao, cho phép giảm thời gian chuẩn bị sản xuất đi tới 10 lần, thời gian gá đặt đi 30%, thời gian gia công xuống 15%.
Phung Xuan Lan.rar Chia sẻ bài viết lên facebook