Thông báo về việc thay đổi số tài khoản thu học phí của học viên sau đại học


Viện Đào tạo sau đại học nhận được thông báo của Ngân hàng TM CP Công thương Viêt Nam (VietinBank), chi nhánh Hai Bà Trưng sẽ thay đổi số tài khoản của khách hàng bắt đầu từ ngày 10/06/2017. Vì vậy, Viện Đào tạo sau đại học lưu ý tất cả các học viên cao học, NCS của Trường về việc chuyển đổi số tài khoản thu học phí.
Số tài khoản mới để nộp học phí của các học viên sau đại học sẽ được áp dụng từ 9h00 ngày 10/06/2017. Thẻ ATM và các thông tin chủ thẻ vẫn giữ nguyên.
Viện Đào tạo sau đại học đề nghị bắt đầu từ thời gian qui định trên, các học viên sau đại học của trường sẽ nộp học phí qua tài khoản theo số tài khoản mới do ngân hàng VietinBank cung cấp.

2017-06-01 TB chuyen doi so TK thu_hoc phi cua HV SDH


Chia sẻ bài viết lên facebook