Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính sinh học của polysaccharide từ hạt me (Tamarindus indica L.) Việt Nam - NCS Bùi Ngọc Tân


Ngày đăng: 07/06/2017
Tên luận án: Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính sinh học của polysaccharide từ hạt me (Tamarindus indica L.) Việt Nam
Chuyên ngành: Hóa Hữu cơ                               Mã số: 62440114
Nghiên cứu sinh: Bùi Ngọc Tân
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. TS. Nguyễn Tuấn Anh
     2. PGS. TS. Thánh Thị Thu Thủy
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1.     Lần đầu tiên cấu trúc của TSP từ hạt me được nghiên cứu hoàn chỉnh bao gồm cấu trúc hóa học, cấu trúc không gian và cấu trúc bề mặt bằng cách sử dụng các phương pháp hiện đại.
2.     Đã xây dựng được mô hình cấu trúc phân tử của TSP dựa trên cấu trúc hóa học.
3.     Hoạt tính sinh học như hoạt tính chống oxy hóa, hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định, hoạt tính gây độc tế bào, hoạt tính chống đông máu, hoạt tính ly giải cục máu đông của mẫu TSP và các dẫn xuất sulfate hóa và acetyl hóa cho thấy các dẫn xuất có hoạt tính cao hơn mẫu tự nhiên.
4.     Hoạt tính sinh học và cấu trúc của mẫu TSP tự nhiên và dẫn xuất sulphate hóa với các mức độ sulphate hóa khác nhau đã được nghiên cứu để tìm hiểu ảnh hưởng của sự sulphate hóa lên cấu trúc của polysaccharide.

Bui Ngoc Tan.rar

Chia sẻ bài viết lên facebook