Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn văn Cường


14h00 ngày30 tháng 06 năm 2017 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn văn Cường, Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Đề tài: “Nghiên cứu NoC cấu hình lại được trên FPGA và phát triển thuật toán ánh xạ động ứng dụng trên nền tảng NoC”. Mã số: 62520203. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

Nội dung chi tiết
Chia sẻ bài viết lên facebook