Lệnh triệu tập nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2017 tham dự buổi giới thiệu thông tin đào tạo Sĩ quan Dự bị


Thực hiện công văn số 66/BGDĐT-GDQP về việc tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2017 đi đào tạo sĩ quan dự bị (SQDB), Nhà trường triệu tập toàn thể các em sinh viên thuộc các đối tượng sau tham dự buổi giới thiệu thông tin tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị như sau:
1.      Đối tượng: Toàn thể nam sinh viên tốt nghiệp năm 2017 thuộc các Viện Cơ khí, Điện, Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông, Kỹ thuật Hóa học.
2.      Thời gian:
-         Sáng thứ 3, ngày 20/6/2017 (từ 8h00 đến 11h30): Dành cho nam sinh viên các Viện Cơ khí và Điện.
-       Chiều thứ 3, ngày 20/6/2017 (từ 14h00 đến 17h30): Dành cho nam sinh viên các Viện Điện tử Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Kỹ thuật Hóa học
3.      Địa điểm: Hội trường tầng 10 Thư viện Tạ Quang Bửu
Đề nghị tất cả các nam sinh viên thuộc diện triệu tập phải có mặt đầy đủ, tham dự buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh đào tạo SQDB theo kế hoạch trên. Những nam sinh viên không chấp hành sẽ không được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và sẽ bị Nhà trường xem xét kỷ luật.

PHÒNG CTCT&CTSV
Chia sẻ bài viết lên facebook