Thông báo về việc tăng mức vay vốn sinh viên


Theo quy định tại Quyết định số 751/QĐ-TTg (xem chi tiết tại đây) ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức vay vốn đối với học sinh, sinh viên. Theo đó từ ngày 15/6/2017, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên (HSSV) sẽ tăng từ 1,25 triệu đồng/tháng/HSSV lên 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV.
THỦ TỤC XÁC NHẬN GIẤY VAY VỐN NGÂN HÀNG
Nhà trường thực hiện việc xác nhận Giấy vay vốn ngân hàng theo Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức vay vốn đối với học sinh, sinh viên tại khoản 1 điều 5 Quyết định số 157/QĐ-TTg do Thủ tướng ký ban hành ngày 27 tháng 9 năm 2007 (xem chi tiết tại: http://ctsv.hust.edu.vn/Quy chế/Thủ tướng).
Sinh viên tải mẫu tại:  http://ctsv.hust.edu.vn/Bieumau/
Sinh viên thuộc một trong các đối tượng sau thì được vay vốn tại Ngân hàng chính sách địa phương với mức vay là 1.500.000đ/tháng:
a.     Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.
b.     Sinh viên là thành viên của hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.
c.      Sinh viên là thành viên của hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.
d.     Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
Mỗi học kỳ, sinh viên sẽ được nhà trường cấp 01 lần giấy xác nhận vay vốn, cụ thể như sau:
1.     Thời gian xác nhận Giấy vay vốn:
-         Học kỳ 1: Từ tháng 10/2017 ÷ 01/2018 (Riêng K62: Từ tháng 9 ÷ 12/2017).
-         Học kỳ 2: Từ tháng 03 ÷ 05/2018.
Liên hệ: Các cán bộ quản ngành (Bàn số 1, số 2 và số 8): Phòng 103 và 104 –Nhà C1; ĐT: 3.8.693.108.
2. Hình thức giải quyết:
Bước 1: Sinh viên trong lớp nộp bản đăng ký (theo mẫu) cho cán bộ lớp (Lớp trưởng, Lớp phó hoặc Bí thư chi đoàn).
Bước 2: Cán bộ lớp nộp danh sách đăng ký xin xác nhận Mẫu vay vốn cho cán bộ quản ngành tại Phòng CT Chính trị và CT Sinh viên theo lịch tiếp sinh viên hàng tuần (như trên).
Bước 3: Cán bộ lớp lên nhận lại các Giấy vay vốn sau khi được xác nhận tại nơi nộp và trả lại cho sinh viên trong lớp.


PHÒNG CT CHÍNH TRỊ VÀ CT SINH VIÊN
Chia sẻ bài viết lên facebook