Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp trước thời hạn theo quy định


THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP
TRƯỚC THỜI HẠN THEO QUI ĐỊNH
Hàng năm việc xét tốt nghiệp và cấp bằng cho các sinh viên đều được thực hiện theo kế hoạch đã được thông báo trước.
Tuy nhiên, hiện nay có một số sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp mong muốn được nhận bằng tốt nghiệp trước thời hạn qui định, mục đích là để kịp thời tham gia các đợt tuyển dụng nhân sự, đi học tập tại nước ngoài...
Trên cơ sở xem xét nguyện vọng của sinh viên và mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho người học nói chung, Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho về việc cho phép sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp sớm trước thời gian qui định chung.
Việc phát bằng tốt nghiệp sớm chỉ dành cho các sinh viên thực sự có nguyện vọng và đảm bảo đủ các thủ tục sau:
-         Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp và đạt đủ điều kiện tốt nghiệp kỳ 20162B;
-         Sinh viên có đơn về việc tự nguyện đăng ký xin nhận bằng tốt nghiệp sớm (mẫu đơn lấy tại bàn số 7 phòng C1-202A);
-         Sinh viên cần đóng lệ phí bổ sung theo qui định.
Thời gian nhận bằng tốt nghiệp sớm là 12 ngày kể từ ngày nộp đơn.  Phòng Đào tạo Đại học có thể ngừng tiếp nhận đơn trong trường hợp số lượng sinh viên đăng ký quá đông.
Sinh viên đăng ký trực tiếp và lấy mẫu đơn tại Phòng C1-202, bàn số 7 (gặp cô Sơn).
(Sinh viên chưa nộp giấy khai sinh tại Viện chuyên ngành cần mang theo bản sao để đối chiếu.)
                                                                                                                                             PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Chia sẻ bài viết lên facebook