Thông báo về học phí kỳ hè năm học 2016-2017 (20163)


THÔNG BÁO
 
Về học phí kỳ hè năm học 2016-2017 (20163) đợt 1
 
1) Sinh viên có thể tra cứu học phí học kỳ 20163 từ ngày 05/07/2017 bằng cách đăng nhập vào tài khoản SIS,

vào mục Tra cứu --> Tra cứu học phí sinh viên.
 
2) Thời gian thu học phí (quét qua tài khoản Ngân hàng):

Đợt 1: Từ 08 h 00 thứ 2 ngày 10/07/2017 đến 17h00 thứ 6 ngày 14/07/2017
 
(Sinh viên có thể đóng học phí thành một đợt hoặc hai đợt; đợt 1 phải hoàn thành tối thiểu 60% học phí của học kỳ hè và toàn bộ dư nợ học phí của các
 
học kỳ trước).
 
3) Sinh viên tham khảo Quy định về mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy năm học 2016-2017 và 2 năm tiếp theo tại đây.
 
4) Mọi thắc mắc về học phí kỳ 20163 đề nghị sinh viên:
 
- Liên hệ trực tiếp tại Phòng C1-201 (gặp CV Trần Lê Hùng)
 
- Hoặc gửi email đến hòm thư hung.tranle@hust.edu.vn
 
- Thời hạn thắc mắc đến 16:00 ngày 17/07/2017
 
Chú ý: Học phí đợt 1 chưa bao gồm các sinh viên thuộc diện sau đây
 
- Các sinh viên dự kiến cảnh cáo học tập mức 3 (Buộc thôi học) kỳ 20162.
 
- Các sinh viên khóa 54 trở về trước và khóa 55 thuộc khối ngành Ngoại ngữ, Cử nhân công nghệ, SPKT, Kinh tế Quản lý do đã quá thời gian học tập cho phép tại trường.
 
- Chưa bao gồm học phí của học phần Đồ án tốt nghiệp (do đang trong quá trình xét). Học phí này sẽ được tính trong đợt 2.
Chia sẻ bài viết lên facebook