Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20162B


THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 20162B

Qúa trình mở xét tốt nghiệp đợt 20162B kết thúc vào 16:30 ngày 10/07/2017.

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20162B cần thực hiện các việc sau đây:

1.     Sinh viên xem kết quả xét tốt nghiệp tại:

Truy nhập tài khoản sinh viên (SIS) -> mục “Đăng ký học tập” -> “Kết quả xét tốt nghiệp” để xem trực tiếp vào ngày 17/07/2017

2.     Trong trường hợp có thắc mắc về kết quả này cần thực hiện:

Sinh viên có thể chọn một trong các hình thức sau để gửi thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp:

1.     Nộp đơn trực tiếp tại Phòng 201-C1 (theo mẫu)

2.     Hoặc gửi đơn qua email tới các địa chỉ:

huong.nguyenthi1@hust.edu.vn    và   ninh.lequang@hust.edu.vn

Chú ý trong phần Subject của email gửi đi cần ghi đúng mẫu:

MSSV: Xét tốt nghiệp 20162B

             Ví dụ: 20111234: Xét tốt nghiệp 20162B

Lưu ý: sinh viên phải sử dụng email được nhà trường cấp để gửi các thông tin liên quan tới học tập.

3.     Thời hạn nhận đơn thắc mắc (trực tiếp và qua email)

-        Từ 8:00 ngày 17/7/2017 đến 16:30 ngày 21/7/2017.

-        Các đơn nộp sau 16:30 ngày 21/7/2017 sẽ không được giải quyết.

-        Mẫu đơn: tải về

4.     Thời hạn có kết quả của các đơn thắc mắc về xét tốt nghiệp

-        Kết quả sẽ có muộn nhất là hết ngày 25/7/2017

5.     Các lưu ý khác

-        Đợt xét tốt nghiệp 20162B sẽ dựa trên kết quả học tập, chuyển điểm (điểm thay thế, điểm tương đương) và điểm TOEIC tính đến 16:30 ngày 10/7/2017

-        Sinh viên cần kiểm tra các thông tin về ngày tháng năm sinh, nơi sinh để chuẩn bị làm bằng tốt nghiệp. Nếu thông tin có sai sót cần mang Giấy khai sinh và gặp cô Sơn (Bàn số 7 phòng 202-C1) để điều chỉnh.

-        Sinh viên có kết quả xét đạt có thể tự tích nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ tài khoản SIS sau đó nhận giấy này tại Viện chuyên ngành. Các sinh viên thuộc chương trình tiên tiến, CT chất lượng cao, CT KS tài năng sẽ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Bàn 4 phòng 201-C1.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook