Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thiết kế bộ ADC kiểu thanh ghi xấp xỉ liên tiếp công suất thấp sử dụng vật liệu điện tử hữu cơ - NCS Phạm Thanh Huyền


Ngày đăng: 11/07/2017
Tên luận án: Nghiên cứu thiết kế bộ ADC kiểu thanh ghi xấp xỉ liên tiếp công suất thấp sử dụng vật liệu điện tử hữu cơ
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử                        Mã số: 62520203
Nghiên cứu sinh:           Phạm Thanh Huyền
Người hướng dẫn khoa học:     1. TS. Nguyễn Vũ Thắng
            2. TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1. Xây dựng thành công mô hình cho một số loại transistor màng mỏng hữu cơ (OTFT), bao gồm p-OTFT và n-OTFT với vật liệu hữu cơ là pentacene và fullerene trên đế SOI (Silicon on Insulator) và p-OTFT điện áp thấp sử dụng vật liệu cách điện PVC (Poly(Vinyl Cinnamate)) trên đế dẻo. Với linh kiện vừa được mô hình hóa, nhiều mạch tích hợp hữu cơ kiểu bù như là các cổng logic, D flip-flop và mạch so sánh đã được thiết kế và mô phỏng thành công. Kết quả  mô phỏng cho thấy các mạch hoạt động theo đúng chức năng trong dải tần vài kHz.
2. Thiết kế và mô phỏng thành công mạch chuyển đổi tương tự/số kiểu thanh ghi xấp xỉ liên tiếp (SAR ADC) công suất thấp kiểu bù sử dụng linh kiện điện tử hữu cơ. Các cấu trúc điển hình của mạch ADC được phân tích và so sánh chi tiết để xác định loại phù hợp với vi mạch hữu cơ, đó là SAR ADC. Mạch sau khi thiết kế được khảo sát kỹ lưỡng để xác định dải giá trị đầu vào và giá trị tối ưu theo tiêu chí công suất thấp mà vẫn đảm bảo hiệu năng để có thể ứng dụng được trong cảm biến y sinh.
3.    Đề xuất hai giải pháp giảm thiểu công suất cho mạch. Một là, đề xuất cấu trúc tiết kiệm năng lượng cho D flip-flop, đó là cấu trúc D-FF điều khiển hai sườn xung dạng lai, viết tắt là H-DEDFF để nhờ đó giảm thiểu công suất cho mạch SAR ADC. Hai là, đề xuất sử dụng OTFT điện áp thấp với chất điện môi cực PVC thay cho SiO2 thông thường.

Pham Thanh Huyen.rar

Chia sẻ bài viết lên facebook