THÔNG BÁO HỌC BỔNG TOÁN HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN K60, K56 - 59


  1. Đối tượng: SV ngành Toán thuộc các lớp Toán tin hoặc KSTN Toán tin.

1.1. Đối với SV K60:

+ Là Thành viên đội tuyển Toán quốc tế hoặc khu vực, hoặc đạt giải giải nhất, nhì trong kỳ thi HS giỏi Toán Toàn quốc năm học 2013-2014 hoặc 2014-2015.

+ Đạt Danh hiệu học sinh tiên tiến trở lên năm lớp 12.

1.2. Đối với SV K56 - 59:

         + Điểm trung bình các học phần Toán học của NH 2014 - 2015 từ 8.0 trở lên, không có học phần nào bị điểm F, xếp loại rèn luyện từ khá trở lên.

          + Ưu tiên sinh viên có kết quả Nghiên cứu khoa học hoặc đạt giải Nhất kỳ thi Olympic quốc gia môn Toán NH 2014 - 2015.

2. Số lượng: 15 suất

3. Giá trị HB: 11.500.000 đồng

4. Hồ sơ gồm:

4.1. Đối với SV K60:

+ Bản sao có công chứng Giấy Chứng nhận là thành viên đội tuyển Toán quốc tế hoặc khu vực, hoặc đạt giải giải nhất, nhì trong kỳ thi HS giỏi Toán Toàn quốc năm học 2013-2014 hoặc 2014-2015.      

+   Bản sao có công chứng Học bạ THPT.

4.2. Đối với SV K56 - K59:

       + 2 Bảng điểm: Bảng điểm có tính GPA kỳ 20141 và Bảng điểm có tính GPA kỳ 20142 có xác nhận của nhà trường.

       + 1 Bảng điểm gồm các học phần toán học của kỳ 20141 và 20142 (ghi theo thang điểm 10) có xác nhận của Viện Toán.

       + Bản sao có công chứng Giấy Chứng nhận đạt giải thi Olympic Toán Toàn quốc NH 2014 – 2015 hoặc các Giấy CN đạt giải Nghiên cứu khoa học (nếu có).

5. Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: ngày 08/10/2015. Sau thời hạn trên nhà trường không tiếp nhận hồ sơ.

6. Địa điểm: Phòng 103 - C1 (Bàn 3)

Chia sẻ bài viết lên facebook