Thông báo nhận thẻ học viên và thẻ ATM học phí khoá 2017A


Hiện nay Viện sau đại học đã có thẻ hcoj viên và thẻ ATM học phí khoá 2017A, đề nghị đại điện lớp trưởng các lớp qua Viện đào tạo sau đại học (P315- Nhà C1) để nhận thẻ ATM cho lớp. Chia sẻ bài viết lên facebook