Quy định dành cho sinh viên


Quy định về học bổng và hỗ trợ tài chính: xem chi tiết tại đây
Quy định về đánh giá điểm rèn luyện sinh viên: xem chi tiết tại đây
Quy định về việc nộp học phí và bảo hiểm y tế: xem chi tiết tại đây
Chia sẻ bài viết lên facebook