Thông báo phát bằng tốt nghiệp kỳ 20162A


THÔNG BÁO
( Về lịch dự kiến phát bằng tốt nghiệp  Đại học cho sinh viên  đăng ký  xét công nhận tốt nghiệp kỳ 2016 2A  tháng 06/2017)
Phòng Đào tạo đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng  06/2017.
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng xem tại:

Sinh viên đến nhận bằng tại phòng Đào tạo Đại học ( nhà C1 phòng 202A ) bắt đầu từ ngày 08/08/2017 vào các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Ghi chú:
-          Khi đến nhận bằng sinh viên phải mang chứng minh nhân dân.
-          Sinh viên  phải làm thủ tục thanh toán ra trường trình, bản chính giấy thanh toán  và  phô tô giấy thanh toán nộp phòng ĐTĐH  khi đến nhận bằng. Trường hợp không có bản  phô tô phải có giấy xác nhận của Viện đã hoàn thành thủ tục thanh toán..
-          Sau khi nhận Bằng, bảng điểm  tại phòng ĐTĐH sinh viên đến các  Viện nhận hồ sơ gốc và nộp bản chính giấy thanh toán cho các Viện..
-          Từ tháng 01 /2018 sinh viên diện trên đến nhận bằng phải có thêm giấy giới thiệu của cơ quan hoặc giấy xác nhận của địa phương không vi phạm pháp luật.

Chia sẻ bài viết lên facebook