Thông báo về đăng ký lớp K61 kỳ 20171.


Thông báo về đăng ký học K61
Danh sách phân ngành K61 sẽ được cập nhật đến 16h00 ngày 07/08/2017. 
Vì vậy, các bạn K61 có mã SV từ 20160000 đến 20162000 sẽ được kéo dài thêm 1 ngày để đăng ký học. Các mã số sinh viên khác sẽ lùi 1 ngày so với dự kiến.
  • K61:    số hiệu sinh viên từ 20160000-20162000: 16h 06/08/2017 – 16h ngày 08/08/2017
​                       số hiệu sinh viên từ 20162001-20164000: 16h 08/08/2017 – 16h ngày 09/08/2017
                       số hiệu sinh viên từ 20164001-hết: 16h 09/08/2017 – 16h ngày 10/08/2017
  • Toàn bộ K61: từ 16h 10/08/2017– 16h ngày 12/08/2017
Trân trọng cảm ơn! Chia sẻ bài viết lên facebook