Thông báo về điểm Phân ngành K61


THÔNG BÁO VỀ ĐIỂM PHÂN NGÀNH K61
 
Phòng Đào tạo Đại học thông báo về kết quả điểm phân ngành cho các sinh viên K61 như sau:
1.      Khối Cử nhân kỹ thuật/Kỹ sư

Viện phụ trách Chương trình/ngành học Điểm chuẩn NV1
Viện Cơ khí Kỹ thuật cơ khí 0.35
Viện Cơ khí Động lực Kỹ thuật cơ khí động lực 1.54
Kỹ thuật hàng không 1.68
Kỹ thuật tàu thủy -
Viện Điện Kỹ thuật điện - Điện tử -
Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa 2.27
Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông CT Nhóm ngành CNTT-TT 1 (Kỹ thuật máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, An toàn thông tin) -
CT Nhóm ngành CNTT-TT 2 (Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính) 3.09
Viện Toán Ứng dụng và Tin học Toán-Tin 2.03
Hệ thống thông tin quản lý (Cử nhân) -
Viện Kỹ thuật Hóa học Kỹ thuật hóa học -
Viện CNSH và CNTP Kỹ thuật sinh học 2.92
Kỹ thuật thực phẩm 3.62
Viện KH&CN Môi trường Kỹ thuật môi trường -
Viện Dệt may - Da giầy - Thời trang Kỹ thuật Dệt 1.5
Công nghệ May 2.56
Công nghệ Da giầy 0.28
Viện Sư phạm kỹ thuật SPKT + (Kỹ thuật điện/ Kỹ thuật điện tử - Truyền thông/ Công nghệ thông tin/ Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ khí động lực) Chỉ mở SPKT + (Công nghệ thông tin)
Các ngành khác không mở do có ít SV đăng ký.
 
2.      Khối Cử nhân Kinh tế
Viện phụ trách Chương trình/ngành học Chỉ tiêu dự kiến
Viện Kinh tế và Quản lý Kinh tế công nghiệp Theo nguyện vọng đăng ký
Quản lý công nghiệp
Kế toán Không mở ngành Tài chính-Ngân hàng do có ít sinh viên đăng ký.
Tài chính-Ngân hàng
 
 
3.     Khối Cử nhân Công nghệ

Viện phụ trách Chương trình/ngành học Chỉ tiêu dự kiến
Viện Cơ khí Công nghệ Chế tạo máy -
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 2.43
Viện Cơ khí động lực Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 1.03
Viện Điện Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa 2.60
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử -
Viện Điện tử-Viễn thông Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông 1.75
Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin 3.47
 
Điểm chuẩn của nguyện vọng 2 (NV2) và nguyện vọng 3 (NV3) được tính theo:
·         {Điểm chuẩn NV2}= {Điểm chuẩn NV1 + 0,3}
·         {Điểm chuẩn NV3}= {Điểm chuẩn NV1 + 0,6}
Chú ý:
-       Sinh viên xem kết quả phân ngành & thông tin về lớp sinh viên trên hệ thống SIS và thực hiện đăng ký học tập theo qui định.
-       Các trường hợp sinh viên không đăng ký phân ngành: Phòng Đào tạo Đại học sẽ xếp phân ngành cho các sinh viên này vào các ngành còn chỉ tiêu.
-       Các sinh viên có thắc mắc về kết quả phân ngành gửi email tới TS. Nguyễn Xuân Tùng (Phó trưởng Phòng ĐTĐH) theo địa chỉ: tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
Sinh viên phải sử dụng email nhà trường cấp để gửi thông tin thắc mắc.
Thời hạn thắc mắc muộn nhất đến 17:00 ngày 10/8/2017.
-       Phòng Đào tạo Đại học không nhận đơn xin chuyển ngành của bất cứ sinh viên nào.
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
      TS. Nguyễn Xuân Tùng
           (đã ký)
Chia sẻ bài viết lên facebook