Thông báo mới về việc làm thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên K62


Theo như thông báo ngày 04/08/2017 trên Cổng thông tin đào tạo của trường, Nhà trường sẽ tiến hành làm thẻ BHYT cho sinh viên K62 căn cứ vào việc kê khai online của sinh viên, tuy nhiên do phần mềm kê khai online chưa kịp cập nhật phần kê khai thẻ BHYT nên Nhà trường xin được thông báo lại về việc làm thẻ BHYT cho sinh viên K62 như sau:
1.      Đối với những sinh viên đã có thẻ BHYT được cấp tại địa phương (hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công, thân nhân sỹ quan quân đội, công an …): phải nộp bản photocopy thẻ BHYT cho Nhà trường để được miễn làm thẻ tại Trường.
-         Thời gian nộp: từ 07/08/2017 đến 18/08/2017 (trừ thứ 7& chủ nhật).
-         Địa điểm nộp: Phòng 103 – C1 (Buổi sáng nộp tại Bàn 3, Buổi chiều nộp tại Bàn 2).
2.      Đối với những sinh viên chưa có thẻ BHYT tại địa phương sẽ được Nhà trường làm thẻ tại Trường. Giá trị thẻ 16 tháng từ 01/09/2017 đến 31/12/2018. 
Chia sẻ bài viết lên facebook