DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ XUẤT NHẬN HỌC BỔNG IHI


Nhà trường thông báo danh sách sinh viên đề xuất nhận Học bổng của công ty IHI năm học 2015-2016. Lễ trao học bổng sẽ được nhà trường thông báo trên trang http://ctt-daotao.hust.edu.vn/ sau khi có kế hoạch cụ thể.

Chia sẻ bài viết lên facebook