THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG THỰC TẬP TẠI CÔNG TY SONY NHẬT BẢN


Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên xin gửi tới các bạn sinh viên thông tin chương trình học bổng thực tập hè “ASEAN Recruiting Project” tại Công ty SONY – Nhật Bản như sau:

  • Đối tượng: Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc các ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, tự động hóa,…
  • Yêu cầu về chuyên môn: Đối với mỗi vị trí thực tập sẽ có những yêu cầu riêng về kiến thức chuyên môn – chi tiết xem thông báo kèm theo: tại đây
  • Thời gian gian thực tập: Từ 2 – 3 tháng vào thời gian hè năm 2016
  • Địa điểm thực tập: Tại các công ty con của công ty SONY đóng tại Nhật Bản
  • Hồ sơ: Sinh viên quan tâm làm hồ sơ (theo mẫu tại đây) và gửi trực tiếp về công ty theo địa chỉ email trong thông báo gửi kèm.
  • Thời hạn nộp hồ sơ: Ngày 18/2/2016
  • Kết quả: Kết quả tuyển chọn sẽ được thông báo trực tiếp đến ứng viên vào các ngày 29/2 và 31/3/2016.

Chi tiết về chương trình học bổng, sinh viên xem thông báo kèm theo.

Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên

Chia sẻ bài viết lên facebook