CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NITORI INTERNATIONAL SCHOLARSHIP NH 2015-2016


1. Đối tượng:

          + SV K57 và K58 thuộc các ngành Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật ĐK&TĐH, Kỹ thuật Hóa học.

          + Kết quả học tập CPA từ 3.2 trở lên.

+ Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì lợi ích cộng đồng.

+ Ưu tiên SV có hoàn cảnh thực sự khó khăn đạt kết quả học tập tốt.

+SV chưa nhận Học bổng tài trợ nào khác trong năm học 2015-2016.

2. Số lượng: 25 sinh viên

3. Giá trị HB: 13,000,000 VNĐ/suất

4. Hồ sơ gồm:

+ Đơn xin học bổng theo mẫu (có dán ảnh).

+ Bảng điểm có tính trung bình tích lũy CPA tính đến hết kỳ 20142 (có xác nhận của nhà trường).

+ Giấy xác nhận tham gia các hoạt động tình nguyện (Hiến máu nhân đạo, cốc trà đá vì cộng đồng……).

+ Bản sao các giấy chứng nhận giải thưởng, danh hiệu hoặc thành tích học tập đạt được trong vòng 5 năm gần đây (nếu có).

+ Giấy Chứng nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của địa phương (nếu có).

5. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 04/03/2016.

6. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).

Chia sẻ bài viết lên facebook