CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DAIZO TEC NĂM 2016


1. Đối tượng: Sinh viên K57 thuộc các ngành Cơ khí động lực (Trừ Kỹ thuật hàng không), Cơ khí và Điện.

2. Số lượng: Nhà trường sẽ lựa chọn 09 sinh viên (03 CKĐL, 03 CK, 03 Điện) để tham gia phỏng vấn tại Công ty Daizo Tec. Sau khi có kết quả phỏng vấn, Công ty chỉ lựa chọn 06 sinh viên xuất sắc nhất để trao tặng học bổng, trị giá 600 USD/suất.

3. Điều kiện: CPA từ 3.0 trở lên (đối với sinh viên ngành Điện), từ 2.6 trở lên (với sinh viên ngành CK và CKĐL).

4. Hồ sơ gồm:

+ Bảng điểm CPA có xác nhận của nhà trường.

Đơn xin xét học bổng theo mẫu: tại đây

5. Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: 10/03/2016.

6. Địa điểm: Phòng 103 - C1 (Bàn 3).

Chia sẻ bài viết lên facebook