CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DENSO NĂM HỌC 2015-2016


  1. Đối tượng: Sinh viên K56.
  2. Chuyên ngành: Cơ khí, Cơ khí động lực (Trừ Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật tàu thủy), Điện, Điện tử Viễn thông (Trừ Kỹ thuật điện tử hàng không và Kỹ thuật điện tử y sinh), KH&CN Vật liệu.
  3. Điều kiện: Điểm CPA tính đến hết kỳ 20142 từ 3.0 trở lên.
  4. Số lượng: 15 suất, trị giá 400 USD/suất.
  5. Hồ sơ gồm:

+ Bảng điểm có tính trung bình tích lũy (CPA) tính đến hết kỳ 20142 có xác nhận của nhà trường.

+ Đơn xin xét Học bổng (Theo mẫu).

  1. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ: ngày 15/03/2016.
  2. Địa điểm: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).
Chia sẻ bài viết lên facebook