THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TOÁN HỌC NĂM HỌC 2015-2016


Nhà trường thông báo 08 sinh viên có tên trong Danh sách nhận Học bổng Chương trình trọng điểm Toán học năm học 2015-2016 nộp Bảng điểm kỳ 20151 để xét tiếp học bổng Toán học kỳ 20152.

  1. Sinh viên nộp 02 bảng điểm có xác nhận nhà trường:

+ Bảng điểm gồm tất cả các học phần của kỳ 20151, có tính điểm trung bình học kỳ (GPA).

+ Bảng điểm chỉ gồm các học phần Toán học của kỳ 20151, có tính điểm trung bình cộng.

  1. Hạn nộp: 15/03/2016.
  2. Địa điểm: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp bảng điểm sẽ không được xét tiếp học bổng Toán học Kỳ 20152.

Chia sẻ bài viết lên facebook