Thông báo mở đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20171-A


THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 20171A

Phòng Đào tạo Đại học thông báo mở đăng ký online xét tốt nghiệp đợt  20171A  

·  Thời gian mở đăng ký: kể từ khi có thông báo

·  Thời gian kết thúc đăng ký: 16 giờ 30 phút Thứ 6 ngày 01/12/2017

Chú ý:

1.  Các sinh viên nào chưa chuyển điểm hoặc chưa đăng ký loại học phần TCTD cần đăng ký sớm để kịp tốt nghiệp đợt này.

2.   Tất cả các trường hợp nào còn thiếu điểm, thiếu chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, chưa đủ điều kiện tiếng anh, chưa chuyển điểm sau thời điểm 01/12/2017 đều không đủ điều kiện để tốt nghiệp ở đợt 20171A

3.    Các em sinh viên kiểm tra lại thông tin về ngày tháng, năm sinh,giới tính, nơi sinh. Nếu có sai sót thì viết đơn theo mẫu và nộp về phòng 202 –Bàn số 7 cho Cô Sơn.

Mẫu : tải về

4.    Các em sinh viên kiểm tra và hoàn thành học phí, đoàn phí đầy đủ theo quy định.

Chia sẻ bài viết lên facebook