VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM HỌC 2016-2017


  1. Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 thứ 6, ngày 11/11/2016.
  2. Địa điểm: Hội trường C2, Trường ĐHBK Hà Nội.
  3. Thành phần: Lãnh đạo Nhà trường và đại diện sinh viên các lớp.

Chi tiết >>

Chia sẻ bài viết lên facebook