Thông báo mở xét tốt nghiệp kỳ 20161-A


THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 20161A

Phòng Đào tạo Đại học thông báo mở đăng ký online xét tốt nghiệp đợt  20161A  

Thời gian : Từ 8 giờ 00 phút Thứ 2 ngày 21/11/2016 đến hết 16 giờ 30 phút Thứ 3 ngày 29/11/2016.

 Chú ý:

1.   Các sinh viên nào chưa chuyển điểm hoặc chưa đăng ký loại học phần TCTD cần đăng ký sớm để kịp tốt nghiệp đợt này.

2.   Tất cả các trường hợp nào còn thiếu điểm, thiếu chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, chưa đủ điều kiện tiếng anh, chưa chuyển điểm sau thời điểm 29/11/2016 đều không đủ điều kiện để tốt nghiệp ở đợt 20161A

3.  Các em sinh viên kiểm tra lại thông tin về ngày tháng, năm sinh, giới tính. Nếu có sai sót thì viết đơn theo mẫu và nộp về phòng 202 – Bàn số 7 cho Cô Sơn.

Chia sẻ bài viết lên facebook