Thông báo quét học phí bổ sung đợt cuối cho học viên cao học


Sau đợt quét học phí đợt cuối ngày 20 và 30/11/2016 một số học viên vì lý do khách quan nên chưa nộp đúng học phí theo quy định của Nhà trường. Viện sau đại học sẽ quét học phí bổ sung đợt cuối học kỳ 2015_2016_2 đợt 1 vào hai ngày là 20 và ngày 30/12/2016. Học viên lưu ý thực hiện
Học viên xem học phí phải nộp trên trang cá nhân của mình và đảm bảo số dư theo quy định của ngân hàng. Chia sẻ bài viết lên facebook