Thông báo lịch tiếp nhận sinh viên tiếp tục trở lại học từ kỳ 2 năm học 2017-2018 (20172)


 

Phòng ĐTĐH  tiếp nhận sinh viên vào học tiếp từ kỳ 2 năm học 2017-2018 (20172) như sau:

 Sinh viên đào tạo theo tín chỉ (học cùng  K58,59,60,61,62):

1/  Thời gian nhận hồ sơ: 
Vào học tiếp từ kỳ 20172: từ 01/12/2017 đến 29/12/2017.

- SV đăng ký lớp học trong đợt đăng ký điều chỉnh , online trên trang http://dk-sis.hust.edu.vn  ( không cần đăng ký học phần ).

2/  Hồ sơ gồm :

 + Quyết định đình chỉ, ngừng học tạm thời (nhận tại phòng C1-103,104).

 + Đơn xin tiếp nhận trở lại học trong mục "Biểu mẫu" trên trang :http://ctt-daotao.hust.edu.vn (tại đây)

 + Xác nhận của Công an nơi thường trú, tạm trú về việc không vi phạm pháp luật.

 + Xác nhận của Y tế Trường đủ sức khỏe học tiếp ( nếu nghỉ vì lý do sức khỏe).

 + Xác nhận của bố mẹ và Phường xã (nếu nghỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn).
Nơi nhận đơn: bàn 6 phòng Đào tạo đại học (C1-202A)

 Ghi chú :

Sinh viên làm thủ tục nhập học theo đúng lịch trên để kịp thời đăng ký lớp học cho kỳ 2 năm học 2017-2018

 

 Ngày  27 tháng  11  năm 2017

                                                                   PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Chia sẻ bài viết lên facebook