Thông báo lịch thi cuối kỳ học kỳ 20171 (cập nhật ngày 27/12/2017)


THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA KỲ VÀ CUỐI KỲ HỌC KỲ 20171
 
 
  • Thay đổi lịch thi của môn Life của lớp KSTN K62 như sau:
Các HP: FL1106 - FL1108
LỊCH THI MỚI
                     
Mã lớp Mã HP Tên HP Ghi chú Tuần thi Thứ  Ngày thi Kíp thi Nhóm SLĐK Phòng thi
97010 FL1106 LIFE 2 **TN-KSCLC-K62S T20 Thứ tư 03.01.2018 Kíp 3 TC 24 D9-505
97011 FL1106 LIFE 2 **TN-KSCLC-K62S T20 Thứ tư 03.01.2018 Kíp 3 TC 22 D9-506
97014 FL1108 LIFE 4 **TN-KSCLC-K62S T20 Thứ tư 03.01.2018 Kíp 3 TC 31 D9-304


 
Bổ sung lịch thi mã lớp 98023: Tuần 20, thứ 3 (02/01/2018), kíp 3 tại phòng D3-403 (cả 2 nhóm)

 
Mọi chi tiết thắc mắc về lịch thi tin đại cương, sinh viên liên hệ trung tâm máy tính 


Chia sẻ bài viết lên facebook