Thông báo lịch mở đăng ký lớp học kỳ 20172


THÔNG BÁO
Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 2 năm học 2017-2018
cho các khóa K58-K62
 

Sinh viên các khoá K58 -K62 đăng ký lớp cho học kỳ 2 năm học 2017-2018 trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ http://dk-sis.hust.edu.vn/ (đăng nhập với tài khoản được cấp) theo hướng dẫn dưới đây.

DANH SÁCH THÔNG TIN MÃ LỚP HỦY - GIỮ KỲ 20172 (CẬP NHẬT NGÀY 19/01/2018) XEM TẠI ĐÂY

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN KỲ 20172 (CẬP NHẬT NGÀY 19/01/2018  FILE EXCEL)

DANH SÁCH HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI K62 XEM TẠI ĐÂY

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC THỂ CHẤT K62 XEM TẠI ĐÂY

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
1. Đăng ký học tập:
Nhà trường sẽ đăng thời khóa biểu kỳ 2 trước khi đăng ký và update thường xuyên trên trang: ctt-daotao.hust.edu.vnsis.hust.edu.vndtdh.hust.edu.vnfacebook của phòng ĐTĐH (https://www.facebook.com/DTDHBKHN/) và của các khóa
Sinh viên có thể xem danh sách các mã lớp mở tại các địa chỉ web và facebook trên. Danh sách các lớp mở và số lượng sinh viên đăng ký sẽ được cập nhật ngày/lần.  
K62: Sinh viên K62 được Nhà trường xếp thời khoá biểu theo kế hoạch học tập chuẩn từng ngành (coi như đã được đăng ký), trừ môn Giáo dục thể chất (GDTC). Sinh viên cần tự đăng ký môn học GDTC.
K58, K59, K60, K61: sinh viên tự đăng ký lớp.
Khối lượng đăng ký: tối đa 24TC, tối thiểu 12TC. Với sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 1 thì tối đa 18TC, mức 2 tối đa 14TC. Sinh viên bị cảnh cáo chuẩn tiếng anh TOEIC theo trình độ sinh viên thì tối đa 14TC.
2. Thời gian: 
Thời gian đăng ký lớp chia làm 4 khoảng như sau:

Đăng ký lớp học Đăng ký điều chỉnh K62 đăng ký GDTC Đăng ký thêm

10h-28/12/2017           15h-08/01/2018               15h-17/01/2018                 15h-18/01/2018      15h-20/01/2018
 
Đăng ký lớp học: sinh viên đã đăng ký học phần cho học kỳ 2 (vào tuần 6-7) sẽ được ưu tiên đăng ký lớp thời gian này; sinh viên không đăng ký học phần sẽ đăng ký lớp vào thời gian Đăng ký điều chỉnh.
Đăng ký điều chỉnh: tất cả các sinh viên, trừ sinh viên K62, sẽ được đăng ký lớp trong thời gian này.
Phân công thời gian đăng ký cho các nhóm trong thời gian đăng ký lớp học và đăng ký điều chỉnh như sau:
0h-2h hoặc
12h-14h
2h-4h hoặc
14h-16h
4h-6h hoặc 16h-18h 6h-8h hoặc 18h-20h 8h-10h hoặc 20h-22h 10h-12h hoặc 22h-24h
K61
20160000-2000
K61
20162001-4000
K61
20164001-hết
K58 về trước K59 K60
K62 đăng ký GDTC: dành riêng cho K62 đăng ký môn học GDTC. Các môn học khác đã được đăng ký cho từng em sinh viên. Với môn GDTC: các em đã đạt kiểm tra Bơi đầu năm học sẽ đăng ký môn học khác. Danh sách các em đã đạt kiểm tra Bơi có thể xem tại website ctt-daotao.hust.edu.vn và facebook của Đào tạo Đại học. Các em chưa đạt môn Bơi sẽ đăng ký môn Bơi hoặc môn học khác nếu không còn lớp Bơi với lịch học thích hợp. Các em có thể đăng ký lớp Bơi trong các học kỳ sau. Nếu sinh viên K62 không đăng ký kịp trong thời gian này, sinh viên sẽ đăng ký tiếp vào thời gian đăng ký thêm.
Đăng ký thêm:  vào các lớp đang có. Sinh viên có thể đăng ký thêm vào các lớp hiện có nhưng nhà trường sẽ không mở thêm lớp. Sinh viên đã đăng ký ở các lớp bị hủy cần chú ý đăng ký lại vào các lớp đang mở trong thời gian này.
Thời điểm quan trọng: 
-Thông báo lớp ít sinh viên: 15/1/2018.
-Thông báo lớp hủy/giữ chính thức: 16/1/2018.
-Kết thúc đăng ký: 20/1/2018.
3. Chú ý về quá trình đăng ký
Trong thời gian đăng ký, số lượng sinh viên truy nhập vào hệ thống rất lớn, rất dễ gây ra tắc nghẽn. Vì thế, đề nghị tất cả các sinh viên phối hợp để giảm thiểu tắc nghẽn và đăng ký dễ dàng. Đề nghị toàn bộ sinh viên:
-Xem danh sách lớp học và chọn sẵn lớp với lịch học thích hợp. Khi truy nhập vào hệ thống, đăng ký vào lớp đã chọn và thoát ra ngay sau khi đã đăng ký thành công. 
-Chỉ truy nhập vào trang đăng ký học tập dk-sis.hust.edu.vn trong thời gian dành cho mình. Trong thời gian dành cho sinh viên khác: không mở trang, không truy nhập trang web dk-sis.hust.edu.vn.
-Nếu truy nhập vào trang dk-sis.hust.edu.vn và đăng ký gặp khó khăn, đề nghị sinh viên: thoát ra ngoài, vào lại sau 30 phút. Thời gian đăng ký kéo dài nhiều ngày, em có thể đăng ký vào thời gian khác. Số chỗ trong các lớp hiện đã mở nhiều hơn so với số lượng sinh viên đăng ký ít nhất 20%.
-Không thực hiện những thao tác gây ảnh hưởng đến đường mạng đăng ký của trường ví dụ như:
-Tải lại trang liên tục
-Mở nhiều trang đăng ký
-Nhờ bên ngoài sử dụng những phần mềm không được phép để đăng ký
Tất cả những thao tác trên đều không có khả năng đăng ký được nhanh hơn nhưng làm ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ đường truyền và làm cho toàn bộ hệ thống chậm lại và có khả năng không ai đăng ký được. Mọi hành động cố tình gây cản trở Nhà trường sẽ có các hình thức kiểm tra, phát hiện và kỷ luật.
4. Nơi giải quyết các thắc mắc
-Việc mở, đóng các lớp thí nghiệm, thực tập và tốt nghiệp sẽ do Viện dạy môn học đó phụ trách. Mọi yêu cầu, thắc mắc về lịch thí nghiệm, đặc biệt về việc mở thêm hay điều chỉnh lịch, đề nghị liên hệ trực tiếp với Viện phụ trách môn học.
-Trong quá trình đăng ký, sinh viên có thể không đăng ký được môn học. Khi đó, hệ thống sẽ thông báo lý do không đăng ký được. Các xử lý một số thông báo như sau:
-Do chưa học môn điều kiện: sinh viên cần học môn điều kiện trước
-Do đã học môn điều kiện nhưng mã khác: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung
-Do sai mã môn điều kiện: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung
-Do thiếu thí nghiệm hoặc lớp thí nghiệm đã quá số lượng: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung lớp thí nghiệm cần thiết. Viện sẽ gửi danh sách thời gian thí nghiệm cho Phòng Đào tạo để cập nhật.
-Do quá số lượng sinh viên tối đa: số lượng sinh viên tối đa đã được đặt theo yêu cầu của Khoa Viện và dung tích phòng và không thêm vào được nữa. Nếu sinh viên muốn đăng ký vượt quá cần làm đơn gửi Khoa Viện, nếu số lượng sinh viên đăng ký thêm nhiều, Khoa Viện sẽ gửi yêu cầu để đổi phòng hoặc thêm lớp cho Phòng Đào tạo xử lý.
-Do quá số tín chỉ: yêu cầu sinh viên được đăng ký tối đa 24 tín chỉ, nếu vượt quá, sinh viên cần rút ra khỏi môn học khác để đăng ký vào môn học cần thiết.
-Do trùng thời khóa biểu: sinh viên cần rút khỏi môn học trùng và đăng ký vào môn học cần thiết
-Do các lớp đều có giới hạn dưới, nếu số lượng sinh viên ít hơn giới hạn dưới, sinh viên sẽ không rút ra khỏi lớp đó được. Vì thế, sinh viên cần rất cẩn thận khi đăng ký lớp.
4. Quy định về hủy lớp, mở thêm lớp và rút học phần
Hủy lớp:
Sinh viên cần theo dõi, chủ động đăng ký thêm hoặc rút khỏi lớp ít sinh viên.
Với các lớp Lý thuyết: các lớp có số lượng lớn hơn 20 sinh viên sẽ chắc chắn giữ, các lớp có số lượng ít hơn 5 sẽ hủy, các lớp có số lượng 5-19 sẽ xét riêng. Với các trường hợp các sinh viên cần học học phần để tốt nghiệp nhưng còn lại quá ít sinh viên, không đủ mở lớp, sinh viên có thể liên hệ với Khoa Viện để xin môn tương đương (nếu có) hoặc môn thay thế (nếu không có môn tương đương).
Với các lớp Thí nghiệm: các lớp số lượng ≥5 sẽ giữ, <5 sẽ hủy.
Các lớp có số lượng sinh viên ít sẽ bị hủy vào 17/1/2018. Sau đó, sinh viên vẫn được đăng ký thêm vào các lớp nhưng không rút ra được khỏi các lớp nữa.
Mở thêm lớp: 
Các sinh viên có nhu cầu mở thêm lớp cần làm đơn gửi Viện phụ trách. Căn cứ vào nhu cầu của sinh viên và khả năng đáp ứng của Viện, Viện sẽ gửi yêu cầu cho Phòng Đào tạo, chậm nhất ngày 8/1/2018. Các lớp mới mở muộn nhất 10/1/2018 và chốt hủy lớp vào ngày 16/1/2018.
Rút học phần 
Trong 6 tuần học đầu đối với các lớp mở học 15 tuần và 4 tuần học đầu đối với các lớp mở học 8 tuần, sinh viên có thể làm đơn xin rút học phần (lớp học) với điều kiện số tín chỉ học còn lại không dưới số tín chỉ tối thiểu và vẫn phải đóng học phí các học phần xin rút (đơn nộp tại phòng C1-201, trong đơn ghi rõ mã lớp học, mã học phần, tên học phần cần rút (mẫu đơn trên http://dtdh.hust.edu.vn, mục biểu mẫu).
5. Lưu ý:
Sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình. Sau khi đăng ký xong, sinh viên cần kiểm tra kết quả đăng ký xem đã thành công chưa.
Sinh viên cần kiểm tra kỹ để đảm bảo đăng ký đúng mã môn học. Nhiều môn học có cùng tên nhưng có nội dung khác nhau và có mã môn học khác nhau.
Thời khoá biểu cho các học phần trong KHHT chuẩn của kỳ học của một ngành được xếp không trùng lặp. Với các học phần  thuộc kỳ học khác, thời khoá biểu có thể bị trùng với các HP kỳ học. 
Sau thời gian đăng ký chính thức và chỉnh sửa đăng ký, sinh viên không được thay đổi môn học đã đăng ký.
                                                                      Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017
                                                                         PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Chia sẻ bài viết lên facebook