Thông báo lịch mở đăng ký các lớp K62 và K62 đăng ký GDTC kỳ 20172


Phòng Đào tạo đại học thông báo

Thời gian mở đăng ký vào các lớp GDTC cho sinh viên K62 bắt đầu từ 00h ngày 12/01/2018 đến 24h ngày 12/01/2018. Sinh viên K62 chỉ được đăng ký thêm môn GDTC dựa vào thời khoá biểu Phòng đào tạo đã xếp cho sinh viên. (Trường hợp sinh viên K62 không thu xếp đăng ký được học GDTC trong kỳ này thì sẽ đăng ký vào các kỳ tiếp theo). 
Để xem lịch học đã đăng ký cho K62 các em đăng nhập hệ thống đăng ký dk-sis.hust.edu.vn để biết lịch học đã xếp từ ngày 12/01/2018.


KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC THỂ CHẤT K62 XEM TẠI ĐÂY

Chú ý: Danh sách sinh viên K62 đăng ký và tham gia kiểm tra bơi đầu năm xem danh sách chi tiết tại đây

Các khoá còn lại sẽ tiếp tục đăng ký các học phần và GDTC với K62 sau ngày 12/01/2018 như bình thường.
Các học phần mở cho K62 (hệ đại trà) sẽ được mở đăng ký thêm từ 16h00 ngày 10/01/2018 (trừ môn GDTC)
Các học phần mở cho các chương trình đặc biệt K62 (VN-ICT-KSCLC-CTTT- Tài năng) sẽ đăng ký từ 14h00 ngày 11/01/2018 (trừ môn GDTC)

Trân trọng cảm ơn!
Chia sẻ bài viết lên facebook