Thông báo nghỉ ngày giỗ Tổ (10-3 Âm lịch)


THÔNG BÁO CÁC BẠN SINH VIÊN ĐƯỢC NGHỈ HỌC NGÀY GIỖ TỔ 10-3 ÂM LỊCH (TỨC THỨ 4 NGÀY 25/04/2018), NGÀY THỨ 5 (26/04/2018) SINH VIÊN ĐI HỌC BÌNH THƯỜNG.
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! Chia sẻ bài viết lên facebook