THỜI GIAN THU HỌC PHÍ BỔ SUNG HỌC KỲ 20161


Nhà trường sẽ tổ chức thu học phí bổ sung cho những sinh viên chưa hoàn thành học phí trong hai ngày 14 và 15/02/2017 tại Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên (Phòng 103-104 nhà C1).
Xem chi tiết tại đây: http://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=2167 Chia sẻ bài viết lên facebook