Lịch thi giữa kỳ 20181-AB và cuối kỳ 20181-A


LỊCH THI GIỮA KỲ VÀ CUỐI KỲ HỌC KỲ 20181

(Chú ý: sinh viên thường xuyên cập nhật thông tin lịch thi trên cổng thông tin, đối với môn Tin học đại cương thi tại phòng máy sinh viên xem lịch thi cụ thể ở file trên)

Chia sẻ bài viết lên facebook