Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20182-A-AB-B


Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20182-A-AB-B
(Mọi thắc mắc về lịch thi trên máy tính của học phần này sinh viên liên hệ Trung tâm máy tính tại nhà D5 tầng 3)


CHÚ Ý: Sinh viên cập nhật thường xuyên lịch thi tại thông báo này.


Chia sẻ bài viết lên facebook