Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20182-A-AB-B


Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20182-A-AB-B
 
(Chú ý: sinh viên tìm theo mã sinh viên cụ thể của mình để biết lịch thi trên phòng máy tính)

(Mọi thắc mắc về lịch thi trên máy tính của học phần này sinh viên liên hệ Trung tâm máy tính tại nhà D5 tầng 3)


CHÚ Ý: Sinh viên cập nhật thường xuyên lịch thi tại thông báo này.


Chia sẻ bài viết lên facebook