Lịch mở đăng ký điều chỉnh đăng ký kỳ 20191-B


LỊCH MỞ ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH LỚP KỲ 20191-B

Thời gian mở điều chỉnh đăng ký đợt B học kỳ 20191 bắt đầu từ ngày 08h00 ngày 21/10/2019 đến 16h00 ngày 30/10/2019.
Sinh viên có nhu cầu học các học phần mã lớp mở kỳ 20191 B (từ tuần 11-18) có thể vào đăng ký thêm vào các lớp mở điều chỉnh,
Chú ý sinh viên chỉ được đăng ký thêm học phần mở đăng ký, không thể điều chỉnh các học phần đã đăng ký thành công.

Sinh viên đăng ký trên website: https://dk-sis.hust.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO
Chia sẻ bài viết lên facebook