Điều chỉnh kéo dài thời gian đăng ký học tập kỳ hè 20193Hiện tại theo kế hoạch mở đăng ký học tập kỳ hè 20193 ban đầu dự kiến kết thúc vào 16h00 ngày 10/07/2020.
Do một số học phần vẫn đang trong thời gian thi nên phòng Đào tạo sẽ kéo dài thời gian điều chỉnh các lớp học kỳ hè 20193 đến 16h00 ngày 17/07/2020.


Thời khóa biểu dự kiến các học phần mở kỳ hè (trừ SIE) xem tại đây (cập nhật ngày 14/07/2020).

Thời khóa biểu dự kiến các học phần mở kỳ hè chương trình SIE xem tại đây (cập nhật ngày 14/07/2020).

PHÒNG ĐÀO TẠO Chia sẻ bài viết lên facebook