Lịch mở đăng ký học tập đợt 20201-B


Lịch mở đăng ký thêm vào các lớp mở đợt 20201-B

Thời gian: 14h00 ngày 27/10/2020 đến 16h00 ngày 02/11/2020.
Sinh viên có nhu cầu đăng ký thêm vào các lớp mở ở kỳ 20201-B có thể vào đăng ký, chú ý không xóa hay thay đổi các lịch đã đăng ký trong thời gian trước đây.
Sinh viên đăng ký trên trang dk-sis.hust.edu.vn
Phòng Đào tạo.
Chia sẻ bài viết lên facebook