Thông báo về hoãn thi kết thúc học phần đối với học phần Tin học đại cương 20201


Thông báo về hoãn thi kết thúc học phần
đối với học phần Tin học đại cương kỳ 20201

Để đảm bảo thực hiện tốt các quy định của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 về các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng, Phòng Đào tạo thông báo:
  1. Hoãn toàn bộ các kíp thi kết thúc học phần đối với học phần Tin học đại cương trong các ngày 30 & 31/1/2021 đối với các khóa từ K64 trở về trước.
  2. Lịch thi bù sẽ diễn ra cùng đợt thi của các lớp khóa K65, dự kiến tổ chức vào các ngày 20 & 21/3/2021 (thứ bảy và chủ nhật). Phòng Đào tạo sẽ có thông báo chính thức về lịch thi bù trong thời gian tới.
  3. Sinh viên sẽ không cần gửi đơn hoãn thi đối với học phần Tin học đại cương.
  4. Trong quá trình thực hiện, phòng Đào tạo tiếp nhận các thắc mắc và hỗ trợ hướng dẫn qua địa chỉ e-mail: dt@hust.edu.vn và số điện thoại 0243.869.2008.

Chia sẻ bài viết lên facebook