Kế hoạch học tập từ ngày 22/03/2021


Kế hoạch học tập từ ngày 22/3/2021

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch học tập từ ngày 22/3/2021 như sau:
A. Về kế hoạch học tập từ ngày 22/3/2021
1. Sinh viên khóa K65 sẽ bắt đầu học tập học kỳ 2 theo hình thức trực tiếp trên lớp tại trường từ ngày 22/3/2021;
2. Sinh viên các khóa từ K64 trở về trước sẽ kết thúc học trực tuyến (online) và trở lại học trực tiếp trên lớp tại trường từ ngày 22/03/2021;
3. Các mốc thời gian liên quan tới các đợt kiểm tra/thi được điều chỉnh như trong Biểu đồ kế hoạch học tập gửi kèm thông báo này (xem Biểu đồ tại đây).
B. Về công tác đảm bảo phòng, chống Covid-19
Cần thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế, khai báo y tế bằng mã QR Code trên ứng dụng NCOVI; riêng đối với những trường hợp về từ 4 địa phương của tỉnh Hải Dương gồm TP. Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành và Cẩm Giàng chỉ có thể trở lại học tập khi đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS CoV-2 trong thời gian 3 ngày trước khi rời tỉnh Hải Dương.
Trong quá trình thực hiện, phòng Đào tạo tiếp nhận các thắc mắc và hỗ trợ hướng dẫn qua địa chỉ e-mail: dt@hust.edu.vn và số điện thoại 0243.869.2008.
 
PHÒNG ĐÀO TẠO

Chia sẻ bài viết lên facebook