Lịch mở đăng ký bổ sung lớp kỳ 20162-B


Phòng Đào tạo thông báo


Ngày 20/03/2017 đến ngày 28/03/2017 sẽ mở đợt điều chỉnh đăng ký các lớp kỳ 20162-B (chú ý: chỉ đăng ký thêm vào các lớp đã mở từ trước, không được rút ra). Các lớp mở bổ sung kỳ 20162-B do Viện yêu cầu cũng được mở không giới hạn dưới.
Địa chỉ đăng ký: http://dk-sis.hust.edu.vn

Đặc biệt: Các bạn đăng nhập vào trang https://ctt-daotao.hust.edu.vnvào phần thông báo để xem cảnh báo về trình độ tiếng anh để đi thi cập nhật điểm trước thời gian mở đăng ký lớp kỳ 20171. 


Trân trọng thông báo!

Chia sẻ bài viết lên facebook