Thông báo về việc thu học phí đợt bổ sung học kỳ I, II năm học 2016-2017


Nhà trường tổ chức thu học phí đợt Bổ sung cho các sinh viên nợ học phí học kỳ II năm học 2016-2017 như sau:
- Hình thức thu: qua tài khoản thu học phí của sinh viên tại Ngân hàng VietinBank.
- Thời gian thu học phí (quét qua tài khoản Ngân hàng): Từ 08h00 thứ hai ngày 29/05/2017 đến 18h00 thứ tư ngày 31/05/2017.
Để biết số tiền phải nộp, sinh viên xem: tại đây
Những điều sinh viên cần chú ý: 
+ Để việc quét học phí được thành công, sinh viên phải có tài khoản ATM tại Ngân hàng VietinBank và trong tài khoản phải có số tiền dư tối thiểu 50.000đ so với tổng số tiền phải đóng để đảm bảo duy trì tài khoản.
+ Sinh viên, phụ huynh khi nộp tiền vào tài khoản để đóng học phí tại bất kỳ chi nhánh nào của VietinBank trên toàn quốc sẽ được miễn phí nộp tiền.
+ Sinh viên không hoàn thành học phí đúng thời hạn sẽ bị khóa tài khoản trang SIS, xem xét cảnh cáo kỷ luật và buộc tạm dừng học tập một học kỳ chính tiếp theo (Học kỳ 20171).
Sinh viên cần tư vấn, hỗ trợ xin liên hệ trực tiếp với Phòng CTCT&CTSV: P103 và P104 nhà C1, ĐT: 04-38693108, E-mail: ctsv@hust.edu.vn 
Đề nghị tất cả các em sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung của kế hoạch thu học phí nói trên. Chia sẻ bài viết lên facebook