Kế hoạch mở đăng ký học tập kỳ 1 năm học 2017-2018 (20171)


THÔNG BÁO
Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2017-2018
 cho các khóa K58-61

 
Sinh viên các khoá K58 – K61 đăng ký lớp cho học kỳ 1 năm học 2017-2018 trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ http://dk-sis.hust.edu.vn/ (đăng nhập với tài khoản được cấp) theo hướng dẫn dưới đây.

Thời khóa biểu dự kiến 20171 (cập nhật ngày 14/08/2017) xem tại đây

 
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
1. Đăng ký học tập:

          Nhà trường sẽ đăng thời khóa biểu kỳ 20171 trước khi đăng ký và update thường xuyên trên trang: sis.hust.edu.vnctt-daotao.hust.edu.vnfacebook của phòng ĐTĐH (https://www.facebook.com/DTDHBKHN/) và của các khóa. Sinh viên cần thường xuyên theo dõi tình hình các lớp mở tại đây.

          K61, K58, K59, K60: sinh viên tự đăng ký lớp
          Khối lượng đăng ký tối đa 24TC, tối thiểu 12TC 
          Lưu ý: với sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 1 thì tối đa 18TC, mức 2 tối đa 14TC. Sinh viên bị cảnh cáo chuẩn tiếng anh TOEIC theo trình độ sinh viên thì tối đa 14TC.
Thời gian: 
          Đăng ký lớp học: sinh viên đã đăng ký học phần cho học kỳ 2 sẽ được ưu tiên đăng ký lớp thời gian này. Chú ý: Mỗi phiên đăng nhập vào đăng ký cách nhau 15 phút.
 • K58 và khóa trước: từ 16h 28/07/2017 – 16h ngày 31/07/2017
 • K59: từ 16h 31/07/2017 – 16h ngày 03/08/2017
 • K60: từ 16h 03/08/2017 – 16h ngày 06/08/2017
 • K61:    số hiệu sinh viên từ 20160000-20162000: 16h 06/08/2017 – 16h ngày 07/08/2017
​                       số hiệu sinh viên từ 20162001-20164000: 16h 07/08/2017 – 16h ngày 08/08/2017
                       số hiệu sinh viên từ 20164001-hết: 16h 08/08/2017 – 16h ngày 09/08/2017
 • Toàn bộ K61: từ 16h 09/08/2017– 16h ngày 12/08/2017
 • Các chương trình đặc biệt: từ 16h 12/08/2017– 16h ngày 14/08/2017
Đăng ký điều chỉnh lớp học: tất cả các sinh viên đều được đăng ký lớp
 • K58-K60: từ 16h 14/08/2017– 16h ngày 17/08/2017
 • Chương trình đặc biệt: từ 16h 17/08/2017– 16h ngày 19/08/2017
 • K61: từ 16h 19/08/2017– 16h ngày 21/08/2017
            Đăng ký điều chỉnh tự do: từ 16h ngày 21/08/2017
 • Thời gian mở lớp mới: hết 16h ngày 21/08/2017
 • Thông báo lớp ít sinh viên: 16h ngày 25/08/2017
 • Thông báo lớp hủy/giữ, lớp ít sinh viên (trừ các lớp của K61): 29/08/2017
 • Đăng ký điều chỉnh của các lớp hủy: đến 16h ngày 01/09/2017
 • Đóng đăng ký các lớp: 16h ngày 01/09/2017
2. Chú ý mới: 
Trong thời gian đăng ký, đề nghị tất cả các sinh viên:
-Chỉ truy nhập vào trang đăng ký học tập dk-sis.hust.edu.vn trong thời gian dành cho mình. Không trung nhập vào trong các thời gian khác.
-Không thực hiện những thao tác gây ảnh hưởng đến đường mạng đăng ký của trường ví dụ như:
Tải lại trang liên tục
Mở nhiều trang đăng ký
Nhờ bên ngoài sử dụng những phần mềm không được phép để đăng ký
Tất cả những thao tác trên đều không có khả năng đăng ký được nhanh hơn nhưng làm ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ đường truyền và làm cho toàn bộ hệ thống chậm lại và có khả năng không ai đăng ký được. Mọi hành động cố tình gây cản trở Nhà trường sẽ có các hình thức kiểm tra, phát hiện và kỷ luật.
3. Nơi giải quyết các thắc mắc
- Việc mở, đóng các lớp thí nghiệm, thực tập và tốt nghiệp sẽ do Viện dạy môn học đó phụ trách. Mọi yêu cầu, thắc mắc về lịch thí nghiệm đề nghị liên hệ trực tiếp với Viện phụ trách môn học.
- Trong quá trình đăng ký, sinh viên có thể không đăng ký được môn học. Khi đó, hệ thống sẽ thông báo lý do không đăng ký được. Các xử lý một số thông báo như sau:
- Do chưa học môn điều kiện: sinh viên cần học môn điều kiện trước
- Do đã học môn điều kiện nhưng mã khác: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung
- Do sai mã môn điều kiện: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung
-Do thiếu thí nghiệm hoặc lớp thí nghiệm đã quá số lượng: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung lớp thí nghiệm cần thiết. Viện sẽ gửi danh sách thời gian thí nghiệm cho Phòng Đào tạo để cập nhật.
-Do quá số lượng sinh viên tối đa: số lượng sinh viên tối đa đã được đặt theo yêu cầu của Khoa Viện và dung tích phòng và không thêm vào được nữa. Nếu sinh viên muốn đăng ký vượt quá cần làm đơn gửi Khoa Viện, nếu số lượng sinh viên đăng ký thêm nhiều, Khoa Viện sẽ gửi yêu cầu để đổi phòng hoặc thêm lớp cho Phòng Đào tạo xử lý.
-Do quá số tín chỉ: yêu cầu sinh viên được đăng ký tối đa 24 tín chỉ, nếu vượt quá, sinh viên cần rút ra khỏi môn học khác để đăng ký vào môn học cần thiết.
-Do trùng thời khóa biểu: sinh viên cần rút khỏi môn học trùng và đăng ký vào môn học cần thiết
-Do các lớp đều có giới hạn dưới, nếu số lượng sinh viên ít hơn giới hạn dưới, sinh viên sẽ không rút ra khỏi lớp đó được. Vì thế, sinh viên cần rất cẩn thận khi đăng ký lớp.
4. Quy định về hủy lớp và mở thêm lớp
Hủy lớp:
Các lớp có số lượng sinh viên ít sẽ bị hủy vào 29/08/2017. Sau đó, sinh viên vẫn được đăng ký thêm vào các lớp nhưng không rút ra được khỏi các lớp nữa.
Mở thêm lớp: 
Các sinh viên có nhu cầu mở thêm lớp cần làm đơn gửi Viện phụ trách. Căn cứ vào nhu cầu của sinh viên và khả năng đáp ứng của Viện, Viện sẽ gửi yêu cầu cho Phòng Đào tạo, chậm nhất ngày 21/08/2017.
5. Rút học phần: 
Trong 6 tuần học đầu đối với các lớp mở học 15 tuần và 4 tuần học đầu đối với các lớp mở học 8 tuần, sinh viên có thể làm đơn xin rút học phần (lớp học) với điều kiện số tín chỉ học còn lại không dưới 12TC và vẫn phải đóng học phí các học phần xin rút (đơn nộp tại phòng C1-201, trong đơn ghi rõ mã lớp học, mã học phần, tên học phần cần rút (mẫu đơn trên http://ctt-daotao.hust.edu.vn mục biểu mẫu).
6. Lưu ý:  
Sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình. Sau khi đăng ký xong, sinh viên cần kiểm tra kết quả đăng ký xem đã thành công chưa.
Thời khoá biểu cho các học phần trong KHHT chuẩn của kỳ học của một ngành được xếp không trùng lặp. Với các học phần  thuộc kỳ học khác, thời khoá biểu có thể bị trùng với các HP kỳ học. 
Với các môn học có dưới 5 sinh viên, nhà trường sẽ không mở lớp. Với các trường hợp các sinh viên cần học học phần để tốt nghiệp nhưng còn lại quá ít sinh viên, không đủ mở lớp, sinh viên có thể liên hệ với Khoa Viện để xin môn tương đương (nếu có) hoặc môn thay thế (nếu không có môn tương đương)
Sau thời gian đăng ký chính thức và chỉnh sửa đăng ký, sinh viên không được thay đổi môn học đã đăng ký.
                                                                       
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Chia sẻ bài viết lên facebook