Thông báo lịch kiểm tra bơi cho sinh viên K62


KIỂM TRA MÔN BƠI CHO SINH VIÊN K62
 
Danh sách và lịch kiểm tra của từng sinh viên xem tại đây

-Hệ thống đăng ký kiểm tra bơi đã đóng. Sinh viên có nhu cầu kiểm tra bơi có thể đăng ký tham gia ở đợt 2, dự kiến tổ chức vào giữa học kỳ 2. Nhà trường sẽ thông báo khi có lịch chính thức.
 
1. Phương thức kiểm tra
Sinh viên sẽ bơi tự do hết 50m là đạt
2. Địa điểm
Bể bơi Bách khoa (cổng 40, Tạ Quang Bửu)
3. Thời gian
Thời gian kiểm tra chia làm các kíp như ở bảng dưới. Chú ý: sinh viên cần có mặt trước 30 phút để khởi động.
Kíp Thứ Ngày Thời gian kiểm tra Thời gian có mặt
Kíp 8 Thứ ba 22.08.2017 từ 7h00 đến 8h00 6h30
Kíp 9 Thứ ba 22.08.2017 từ 8h15 đến 9h15 7h45
Kíp 10 Thứ ba 22.08.2017 từ 9h30 đến 10h30 9h00
Kíp 11 Thứ ba 22.08.2017 từ 11h00 đến 12h00 10h30
Kíp 12 Thứ ba 22.08.2017 từ 13h30 đến 14h30 13h00
Kíp 13 Thứ ba 22.08.2017 từ 14h45 đến 15h45 14h15
Kíp 14 Thứ ba 22.08.2017 từ 16h00 đến 17h00 15h30
Kíp 15 Thứ tư 23.08.2017 từ 7h00 đến 8h00 6h30
Kíp 16 Thứ tư 23.08.2017 từ 8h15 đến 9h15 7h45
Kíp 17 Thứ tư 23.08.2017 từ 9h30 đến 10h30 9h00
Kíp 18 Thứ tư 23.08.2017 từ 11h00 đến 12h00 10h30
Kíp 19 Thứ tư 23.08.2017 từ 13h30 đến 14h30 13h00
Kíp 20 Thứ tư 23.08.2017 từ 14h45 đến 15h45 14h15
Kíp 21 Thứ tư 23.08.2017 từ 16h00 đến 17h00 15h30
Kíp 22 Thứ năm 24.08.2017 từ 13h30 đến 14h30 13h00
Kíp 23 Thứ năm 24.08.2017 từ 14h45 đến 15h45 14h15
Kíp 24 Thứ năm 24.08.2017 từ 16h00 đến 17h00 15h30
Kíp 25 Thứ sáu 25.08.2017 từ 7h00 đến 8h00 6h30
Kíp 26 Thứ sáu 25.08.2017 từ 8h15 đến 9h15 7h45
Kíp 27 Thứ sáu 25.08.2017 từ 9h30 đến 10h30 9h00
Kíp 28 Thứ sáu 25.08.2017 từ 11h00 đến 12h00 10h30
Kíp 29 Thứ sáu 25.08.2017 từ 13h30 đến 14h30 13h00
Kíp 30 Thứ sáu 25.08.2017 từ 14h45 đến 15h45 14h15
Kíp 31 Thứ sáu 25.08.2017 từ 16h00 đến 17h00 15h30
Kíp 32 Thứ bảy 26.08.2017 từ 7h00 đến 8h00 6h30
Kíp 33 Thứ bảy 26.08.2017 từ 8h15 đến 9h15 7h45
Kíp 34 Thứ bảy 26.08.2017 từ 9h30 đến 10h30 9h00
Kíp 35 Thứ bảy 26.08.2017 từ 11h00 đến 12h00 10h30
Kíp 36 Thứ bảy 26.08.2017 từ 13h30 đến 14h30 13h00
Kíp 37 Thứ bảy 26.08.2017 từ 14h45 đến 15h45 14h15
Kíp 38 Thứ bảy 26.08.2017 từ 16h00 đến 17h00 15h30
4. Lệ phí
            80.000 đồng.
5. Yêu cầu
Sinh viên cần mặc quần bơi, kể cả nam và nữ. Sinh viên không có đồ bơi có thể thuê của Trung tâm Thể thao Văn hóa ngay tại phòng thay đồ.
            Nghe hướng dẫn của các thầy cô và anh chị tình nguyện
6. Các bước
1. Đến bể bơi địa chỉ số 1 ngõ 40 Tạ Quang Bửu. Các em có thể gửi xe tại bể bơi.
2. Nộp lệ phí tại bàn đóng lệ phí
3. Thay đồ và gửi đồ vào khu vực bể bơi.
4. Tập trung tại trên bể bơi để nghe phổ biến và cách thức kiểm tra của môn bơi.
5. Khởi động làm nóng cơ thể trước khi xuống nước
6. Xếp hàng chờ đến lượt. Các em sẽ được gọi tên theo danh sách.
7. Bơi. Yêu cầu bơi hết 1 mạch 50 mét, không đứng lại giữa chừng hoặc chạm chân xuống đáy bể.
8. Xác nhận đạt hoặc không.
Trong suốt quá trình, các em sẽ được các thầy cô và anh chị sinh viên tình nguyện hướng dẫn.
 
Chia sẻ bài viết lên facebook