Thông báo lịch mở đăng ký cùng các lớp K62


Thông báo

Thời khoá biểu kỳ 20171 cập nhật ngày 25/08/2017 xem tại đây (có các lớp K62)

Thời gian mở điều chỉnh có các em sinh viên K61 trở về trước muốn đăng ký học lại với các lớp K62
Bắt đầu từ: 16h00 ngày 25/08/2017 đến 16h00 ngày 31/08/2017
Link đăng ký: http://dk-sis.hust.edu.vn
K58 trở về trước từ 16h00 đến 20h00
K59 mở từ 20h00 đến 24h00
K61: Từ mã SV 20160001 đến 20163000 mở từ 0h00 đến 04h00

K61: Từ mã SV 20163001 đến hết mở từ 04h00 đến 08h00
K60: Từ 08h00 đến 12h00
Các chương trình đặc biệt mở từ 12h00 đến 16h00


Các bạn SV các chương trình đặc biệt (VN-ICT, Tài năng, KSCLC, CTTT) hiện tại có thể đăng ký học lại cùng với các lớp chương trình đặc biệt mở cho K62 từ 10h00 ngày 29/08/2017.

Chú ý: một số mã học phần tương đương được mở cho K62 các bạn học lại có thể đăng ký vào như sau:

MI1110 tương đương mã học phần K62 là MI1111
MI1120 tương đương mã học phần K62 là MI1121
MI1130 tương đương mã học phần K62 là MI1131
MI1140 tương đương mã học phần K62 là MI1141


Chia sẻ bài viết lên facebook