Thông báo mở đăng ký điều chỉnh học kỳ 20171-B


Thông báo
 
Phòng đào tạo đại học mở đăng ký lớp học các học phần học 8 tuần cuối (từ tuần 11 đến 18) học kỳ 20171
Thời gian mở: 08h00 ngày 16/10/2017 đến 16h00 ngày 25/10/2017
Sinh viên K61 trở về trước nếu có nhu cầu học thêm các học phần mở 8 tuần cuối thì có thể đăng ký tại link: http://dk-sis.hust.edu.vn 
Chú ý: các học phần đã đăng ký trong đợt mở trước sẽ không được điều chỉnh (xoá, đăng ký thêm...) , chỉ đăng ký thêm nếu có nhu cầu học.
Trân trọng cảm ơn!
Chia sẻ bài viết lên facebook