Thông báo chương trình học bổng của Quỹ học bổng Lotte Học kỳ I năm học 2017-2018

08/08/2017

Thời gian nộp hồ sơ: Các buổi sáng từ ngày 08/08/2017 đến 24/08/2017

Chi tiết >>

Chương trình học bổng tài trợ của Công ty Nhật Minh năm học 2017-2018

04/08/2017

Hạn nộp hồ sơ: các buổi sáng từ ngày 14 đến ngày 16/08/2017

Chi tiết >>

Học bổng Năng Lượng Tương lai cho sinh viên Quảng Ninh theo học ngành Điện – Human Energy Scholarship

04/08/2017

Thời gian nộp hồ sơ: Các buổi sáng từ ngày 16/8/2017 đến ngày 18/8/2017

Chi tiết >>

Chương trình học bổng Microsoft năm học 2017-2018 dành cho nữ sinh ngành Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin

02/08/2017

Thời gian nộp hồ sơ: Các buổi sáng từ ngày 16/8/2017 đến ngày 18/8/2017

Chi tiết >>

Thông báo chương trình học bổng Microsoft dành cho nữ sinh ngành Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin

10/07/2017

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 16/8/2017 đến ngày 18/8/2017. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).

Chi tiết >>